Investor relations

Raport półroczny P 2023 Ghelamco Invest wraz z półrocznym sprawozdaniem finansowym

Raport półroczny P 2023 Ghelamco Invest wraz z półrocznym sprawozdaniem finansowym

29-09-2023

Zarząd Ghelamco Invest sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie niniejszym w załączeniu przekazuje raport półroczny Ghelamco Invest sp. z o.o. za I półrocze 2023 wraz z załącznikami.

Załączniki:

  1. Półroczne skrócone sprawozdanie finansowe Ghelamco Invest sp. z o.o. za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2023 roku.
  2. Raport półroczny Ghelamco Invest sp. z o.o. za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2023 roku.
  3. Sprawozdanie z działalności spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2023 roku.
  4. Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2023 roku do 30 czerwca 2023 roku.

Raport sporządzono na podstawie: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Zarząd Ghelamco Invest sp. z o.o.

Półroczne skrócone sprawozdanie finansowe Ghelamco Invest sp. z o.o. za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2023 roku.
Raport półroczny Ghelamco Invest sp. z o.o. za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2023 roku.
Sprawozdanie z działalności spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2023 roku.
Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2022 roku do 30 czerwca 2023 roku.
Top