Investor relations

Raport nr 16-2022 Tłumaczenie skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Gwaranta za rok 2021

24-03-2022

Zarząd Ghelamco Invest sp. z o.o. („Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 15/2022 z dnia 23.03.2022 roku, niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości tłumaczenie na język polski rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego jedynego wspólnika Emitenta, Gwaranta emisji, spółki Granbero Holdings Limited za rok 2021 wraz z raportem audytora z przeglądu.


Załączniki:
1. Tłumaczenie skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego Granbero Holdings Limited na dzień 31.12.2021 wraz z raportem audytora;

Raport sporządzono na podstawie: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Zarząd Ghelamco Invest sp. z o.o.

Top