Investor relations

Raport nr 5-2021w związku z korektą raportu bieżącego nr 2-2021 z dnia 29 stycznia 2021 r.

Korekta raportu nr 2/2021 z dnia 29 stycznia 2021 roku - Kwartalny raport z wykorzystania środków z Emisji Obligacji Serii PF, PG, PH, PI, PJ, PK, PL, PM, PN, PO, PP, PR, PS, PQ, PT, PPJ, PPK, PPL, PPM, PPN, PPO, PPS, PPR,PPP1, PPP2, PPP3 oraz PPP4 za IV kwartał 2020 roku

Zarząd spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. („Emitent”) niniejszym informuje, że Załącznik nr 2 do raportu bieżącego nr 2/2021 z dnia 29 stycznia 2021 roku omyłkowo zawierał 4 strony zamiast 7 stron, tj. informacje zawarte w załączniku kończyły się na obligacjach serii PPP1 zamiast na obligacjach serii PT.

W związku z powyższym Zarząd Emitenta niniejszym załącza do niniejszego raportu poprawiony Załącznik nr 2 do Raportu nr 2/2021 z dnia 26 stycznia 2021 roku.

Załączniki:

Załącznik nr 2 – Szczegółowy Raport z Wykorzystania środków z Emisji Obligacji Serii PF, PG, PH, PI, PJ, PK, PL, PM, PN, PO, PP, PR, PS, PQ, PT, PPJ, PPK, PPL, PPM, PPN, PPO, PPS, PPR, PPP1, PPP2, PPP3 oraz PPP4 ze wskazaniem współczynnika zaangażowania w daną Spółkę Projektową.

Raport nr 5-2021 Załącznik nr 1
Top