Investor relations

Raport nr 37-2021 Powołanie Członka Zarządu Ghelamco Invest

04-10-2021

Zarząd spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. („Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym 04-10-2021 otrzymał uchwałę jedynego Wspólnika Emitenta tj. Granbero Holdings Limited, datowaną na dzień 01-10-2021 o powołaniu na funkcję Członka Zarządu Pana Jarosława Fiutowskiego.

Pan Jarosław Fiutowski z grupą Ghelamco związany jest od 2008 roku. Od 2011 do 2019 roku pełnił funkcję Kierownika Kontraktu w spółkach projektowych grupy Ghelamco w Polsce. Był odpowiedzialny za realizację między innymi takich projektów jak: Mokotów Nova CD, Senator, Łopuszańska Business Park, T-mobile Office Park, Wołoska 24, Warsaw Unit, BIG. Od 2019 roku pełnił funkcję Zastępcy Dyrektora Technicznego.

Od 2002 roku jest absolwentem Politechniki Warszawskiej na Wydziale Inżynierii Środowiska.

W Zarządzie Emitenta Pan Jarosław Fiutowski odpowiedzialny będzie za nowy obszar dotyczący zrównoważonego rozwoju inwestycji.

Pan Jarosław Fiutowski nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta oraz nie jest umieszczony w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Uchwała o powołaniu Pana Jarosława Fiutowskiego na nowego Członka Zarządu Emitenta skuteczna jest od dnia 01-10-2021.

Raport sporządzono na podstawie: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014 r. str. 1 z późn. zm.).

Zarząd Ghelamco Invest Sp. z o.o.

Top