Investor relations

Raport nr 15-2021 Tłumaczenie skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Gwaranta za rok 2020

02-04-2021

Zarząd Ghelamco Invest sp. z o.o. („Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 14/2021 z dnia 31.03.2021 roku, niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości tłumaczenie na język polski rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego jedynego wspólnika Emitenta, Gwaranta emisji, spółki Granbero Holdings Limited za rok 2020 wraz z raportem audytora z przeglądu.


Załączniki:
1. Tłumaczenie skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego Granbero Holdings Limited na dzień 31.12.2020;

2. Tłumaczenie raportu z przeglądu audytora.

Raport sporządzono na podstawie: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Zarząd Ghelamco Invest sp. z o.o.

Top