Investor relations

Raport nr 19/2023 informacja o zmianach w składzie Zarządu Spółki – uzupełnienie informacji

18-04-2023

Zarząd spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. („Spółka”) w uzupełnieniu raportu bieżącego nr 18/2023 z dnia 14 kwietnia 2023 roku przekazuje informacje dotyczące życiorysu zawodowego nowo powołanych Członków Zarządu Spółki.

Pan Paul Gheysens jest założycielem i właścicielem grupy Ghelamco, która została przez niego założona w Belgii w roku 1985 jako generalny wykonawca projektów nieruchomościowych. Pod jego przywództwem, grupa Ghelamco rozszerzyła działalność – wchodząc, obok rynku belgijskiego, na początku lat dziewięćdziesiątych również na rynek polski, a następnie na m.in. rynek brytyjski i francuski, jak również rozszerzając zakres swojej działalności, stając się czołowym europejskim inwestorem i deweloperem działającym głównie na rynku projektów biurowych, mieszkaniowych, handlowych oraz magazynowych. Obecnie pełni funkcję Prezesa Zarządu grupy Ghelamco.

Pan Michael Gheysens związany jest z grupą Ghelamco od 2007 roku. Obecnie pełni funkcję Dyrektora Zarządzającego Ghelamco w Belgii. Poprzednio zajmował pozycję menedżera projektu (project manager) oraz starszego menedżera rozwoju (senior development manager). W 2007 roku ukończył Uniwersytet w Brukseli (Hogeschool-Universiteit Brussel).

Pani Marie-Julie Gheysens dołączyła do grupy Ghelamco w październiku 2019 roku, od kwietnia 2020 roku związana jest z Ghelamco w Wielkiej Brytanii. Wcześniej zajmowała stanowiska analityka finansowego w CBRE Capital Advisors w Nowym Jorku oraz analityka inwestycyjnego dewelopera EDYN. Ukończyła Regent University (na kierunku stosunki międzynarodowe), studiowała również w Hiszpanii i Francji, ponadto ukończyła CASS Business School (obecnie Bayes Business School) na kierunku inwestowanie w nieruchomości (Real Estate Investment). Obecnie pełni funkcję Dyrektora Zarządzającego Ghelamco w Wielkiej Brytanii.

Pan Christiaan Willy M. Heggerick związany jest z grupą Ghelamco od stycznia 2006 roku. Obecnie pełni funkcję Dyrektora Operacyjnego grupy Ghelamco. Przed dołączeniem do Ghelamco, zajmował pozycję Dyrektora Finansowego w spółce Non-Woven Company (w latach 1980-2001) oraz Dyrektora Zarządzającego w spółce Plastic Company (w latach 2002-2005). W roku 1980 ukończył PIHO (Provinciaal Instituut voor Hoger Onderwijs) w Gandawie (Belgia) na kierunku ekonomicznym (Economics - Tax, Accounting and Finance).

Pan Rafał Gierczak z grupą Ghelamco związany jest od 2018 roku. Od 2018 roku pełni funkcję Head of Asset Management (Kierownik Działu Zarządzania Aktywami). Odpowiadał za zarzadzanie takimi obiektami jak Warsaw Spire, Wołoska 24, The Warsaw HUB, Warsaw UNIT. Aktywnie uczestniczył również w procesach sprzedaży nieruchomości z portfela Ghelamco. Od 2006 roku jest związany z rynkiem nieruchomości pracując dla izraelskiego dewelopera i funduszu nieruchomościowego. Do roku 2004 pracował w firmie doradczej PricewaterhouseCoopers (obecnie PwC). Od 1999 roku jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Jest członkiem CCIM, RICS oraz ACCA.

Raport sporządzono na podstawie: § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757 z dnia 2018.04.20)

Zarząd Ghelamco Invest sp. z o.o.

Top