Investor relations

Raport nr 16/2023 tłumaczenie skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Gwaranta za rok 2022

04-04-2023

Zarząd Ghelamco Invest sp. z o.o. („Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 15/2023 z dnia 31.03.2023 roku, niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości tłumaczenie na język polski rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego jedynego wspólnika Emitenta, Gwaranta emisji, spółki Granbero Holdings Limited za rok 2022 wraz z raportem audytora z przeglądu.


Załączniki:
1. Tłumaczenie skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego Granbero Holdings Limited na dzień 31.12.2022 wraz z raportem audytora.

Raport sporządzono na podstawie: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Zarząd Ghelamco Invest sp. z o.o.

Top