Investor relations

Raport nr 9-2022 Korekta treści raportu bieżącego nr 8/2022 o przekazaniu do publicznej wiadomości opóźnionej informacji poufnej

07-03-2022

Zarząd spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. („Emitent”) niniejszym informuje, że opóźnienie informacji poufnej przekazanej do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym nr 8/2022 nastąpiło w dniu 3 marca 2022 r., a nie w dniu 3 lutego 2022 r. jak zostało to wskazane w korygowanym raporcie.

Pozostałe dane zawarte w raporcie bieżącym nr 8/2022 nie ulegają zmianie.

Zarząd Ghelamco Invest sp. z o.o.

Top