Investor relations

Raport nr 12/2024 Wykorzystanie środków z Emisji Obligacji Serii PT, PU1, PU2, PU3, PW1, PW2, PW3, PZ1, PZ2, PZ3, PZ4, PZ5, PZ6, PPZ1, PPZ1B, PPZ2 za I kwartał 2024 roku

26-04-2024

  1. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PT - emisja na łączną kwotę 45 000 000 zł, za okres od 01.01.2024 roku do 31.03.2024 roku.

Zgodnie z paragrafem 19.3 Warunków Emisji Obligacji Serii PT, Zarząd Spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji Obligacji Serii PT na dzień 31.03.2024 roku, za okres od 01.01.2024 roku do 31.03.2024 roku.

W okresie od 01.01.2024 roku do 31.03.2024 roku, Emitent nie wydatkował żadnych kwot pochodzących z emisji Obligacji Serii PT.

Zgodnie z pkt. 9.5 Warunków Emisji Obligacji Serii PT, Ghelamco Invest sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii PT w wysokości nieprzekraczającej 30% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii PT. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii PT w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

Na dzień 31.03.2024 roku Emitent dysponował kwotą 710,12 zł uzyskaną z emisji Obligacji Serii PT.

Zarząd Spółki niniejszym oświadcza, że Spółka wykonuje swoje zobowiązania określone w Warunkach Emisji zgodnie z Warunkami Emisji.

  1. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PU1, PU2 i PU3 (posiadające ten sam numer ISIN w celu ich asymilacji) - emisja na łączną kwotę 400 000 000 zł, za okres od 01.01.2024 roku do 31.03.2024 roku.

Zgodnie z paragrafem 19.3 Warunków Emisji Obligacji Serii PU1, PU2 i PU3, Zarząd Spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji Obligacji Serii PU1, PU2 i PU3 na dzień 31.03.2024 roku, za okres od 01.01.2024 roku do 31.03.2024 roku.

W okresie od 01.01.2024 roku do 31.03.2024 roku, Emitent nie wydatkował żadnych kwot pochodzących z emisji Obligacji Serii PU1, PU2 i PU3.

Zgodnie z pkt. 9.5 Warunków Emisji Obligacji Serii PU1, PU2 i PU3, Ghelamco Invest sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii PU1, PU2 i PU3 w wysokości nieprzekraczającej 30% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii PU1, PU2 i PU3. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii PU1, PU2 i PU3 w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

Na dzień 31.03.2024 roku Emitent nie dysponował żadnymi środkami uzyskanymi z emisji Obligacji Serii PU1, PU2 i PU3.

Zarząd Spółki niniejszym oświadcza, że Spółka wykonuje swoje zobowiązania określone w Warunkach Emisji zgodnie z Warunkami Emisji.

  1. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PW1 - emisja na łączną kwotę 30 000 000 zł, za okres od 01.01.2024 roku do 31.03.2024 roku.

Zgodnie z paragrafem 19.3 Warunków Emisji Obligacji Serii PW1, Zarząd Spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji Obligacji Serii PW1 na dzień 31.03.2024 roku, za okres od 01.01.2024 roku do 31.03.2024 roku.

W okresie od 01.01.2024 roku do 31.03.2024 roku, Emitent wydatkował kwotę w wysokości 1.782.900 zł, przeznaczając ją na wypłatę odsetek. Szczegółowe zestawienie wydatków zostało wskazane w załączniku nr 1 do niniejszego raportu.

Zgodnie z pkt. 9.5 Warunków Emisji Obligacji Serii PW1 Ghelamco Invest sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii PW1 w wysokości nieprzekraczającej 30% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii PW1. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii PW1 w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

W okresie od 01.01.2024 roku do 31.03.2024 roku kwota 1.782.900 zł została przeznaczona na wypłatę odsetek w bieżącym okresie.

Na dzień 31.03.2024 roku Emitent nie dysponował żadnymi środkami uzyskanymi z emisji Obligacji Serii PW1.

Zarząd Spółki niniejszym oświadcza, że Spółka wykonuje swoje zobowiązania określone w Warunkach Emisji zgodnie z Warunkami Emisji.

  1. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PW (PW2 i PW3) (posiadające ten sam numer ISIN w celu ich asymilacji) - emisja na łączną kwotę 170 000 000 zł, za okres od 01.01.2024 roku do 31.03.2024 roku.

Zgodnie z paragrafem 19.3 Warunków Emisji Obligacji Serii PW2 i PW3, Zarząd Spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji Obligacji Serii PW2 i PW3 na dzień 31.03.2024 roku, za okres od 01.01.2024 roku do 31.03.2024 roku.

W okresie od 01.01.2024 roku do 31.03.2024 roku, Emitent wydatkował kwotę w łącznej wysokości 18.027.000 zł, przeznaczając ją na (i) bieżącą realizację projektu, (ii) wypłatę odsetek. Szczegółowe zestawienie wydatków zostało wskazane w załączniku nr 1 do niniejszego raportu.

Zgodnie z pkt. 9.5 Warunków Emisji Obligacji Serii PW2 i PW3 Ghelamco Invest sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii PW2 i PW3 w wysokości nieprzekraczającej 30% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii PW2 i PW3. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii PW2 i PW3 w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

Na dzień 31.03.2024 roku Emitent nie dysponował żadnymi środkami uzyskanymi z emisji Obligacji Serii PW2 i PW3.

Zarząd Spółki niniejszym oświadcza, że Spółka wykonuje swoje zobowiązania określone w Warunkach Emisji zgodnie z Warunkami Emisji.

  1. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PZ1, PZ2, PZ3 (posiadające ten sam numer ISIN w celu ich asymilacji) - emisja na łączną kwotę 240 000 000 , za okres od 01.01.2024 roku do 31.03.2024 roku.

Zgodnie z paragrafem 19.2 Warunków Emisji Obligacji Serii PZ1, PZ2, PZ3, Zarząd Spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji Obligacji Serii PZ1, PZ2, PZ3 na dzień 31.03.2024 roku, za okres od 01.01.2024 roku do 31.03.2024 roku.

W okresie od 01.01.2024 roku do 31.03.2024 roku, Emitent wydatkował kwotę w wysokości 14.059.200 zł, przeznaczając ją na wypłatę odsetek. Szczegółowe zestawienie wydatków zostało wskazane w załączniku nr 1 do niniejszego raportu.

Zgodnie z pkt. 9.5 Warunków Emisji Obligacji Serii PZ1, PZ2, PZ3 Ghelamco Invest sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii PZ1, PZ2, PZ3 w wysokości nieprzekraczającej 30% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii PZ1, PZ2, PZ3. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii PZ1, PZ2, PZ3 w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

Na dzień 31.03.2024 roku Emitent dysponował kwotą 17.472.200 zł uzyskaną z emisji Obligacji Serii PZ1, PZ2 i PZ3.

Zarząd Spółki niniejszym oświadcza, że Spółka wykonuje swoje zobowiązania określone w Warunkach Emisji zgodnie z Warunkami Emisji.

  1. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PZ4, PZ5 (posiadające ten sam numer ISIN w celu ich asymilacji) - emisja na łączną kwotę 405 000 000 , za okres od 01.01.2024 roku do 31.03.2024 roku.

Zgodnie z paragrafem 19.2 Warunków Emisji Obligacji Serii PZ4, PZ5, Zarząd Spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji Obligacji Serii PZ4, PZ5 na dzień 31.03.2024 roku, za okres od 01.01.2024 roku do 31.03.2024 roku.

W okresie od 01.01.2024 roku do 31.03.2024 roku, Emitent wydatkował kwotę w łącznej wysokości 30.492.804,69 zł, przeznaczając ją na (i) bieżącą realizację projektu, (ii) pokrycie kosztów dotyczących emisji obligacji, (iii) wypłatę odsetek. Szczegółowe zestawienie wydatków zostało wskazane w załączniku nr 1 do niniejszego raportu.

Zgodnie z pkt. 9.5 Warunków Emisji Obligacji Serii PZ4, PZ5 Ghelamco Invest sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii PZ4, PZ5 w wysokości nieprzekraczającej 30% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii PZ4, PZ5. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii PZ4, PZ5 w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

Na dzień 31.03.2024 roku Emitent dysponował kwotą 4.970.277,44 zł uzyskaną z emisji Obligacji Serii PZ4, PZ5.

Zarząd Spółki niniejszym oświadcza, że Spółka wykonuje swoje zobowiązania określone w Warunkach Emisji zgodnie z Warunkami Emisji.

  1. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PZ6 - emisja na łączną kwotę 4.999.900 EUR, za okres od 01.01.2024 roku do 31.03.2024 roku.

Zgodnie z paragrafem 19.2 Warunków Emisji Obligacji Serii PZ6, Zarząd Spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji Obligacji Serii PZ6 na dzień 31.03.2024 roku, za okres od 01.01.2024 roku do 31.03.2024 roku.

W okresie od 01.01.2024 roku do 31.03.2024 roku, Emitent wydatkował kwotę w łącznej wysokości 4.945.997,40 EUR, przeznaczając ją na (i) bieżącą realizację projektów, (ii) pokrycie kosztów dotyczących emisji obligacji. Szczegółowe zestawienie wydatków zostało wskazane w załączniku nr 1 do niniejszego raportu.

Zgodnie z pkt. 9.5 Warunków Emisji Obligacji, Ghelamco Invest sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii PZ6 w wysokości nieprzekraczającej 30% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii PZ6. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii PZ6 w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

Na dzień 31.03.2024 roku Emitent dysponował kwotą 2.550,03 EUR uzyskaną z emisji Obligacji Serii PZ6.

Zarząd Spółki niniejszym oświadcza, że Spółka wykonuje swoje zobowiązania określone w Warunkach Emisji zgodnie z Warunkami Emisji.

  1. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PPZ1, PPZ1B (posiadające ten sam numer ISIN w celu ich asymilacji) - emisja na łączną kwotę 125.000.000 zł, za okres od 01.01.2024 roku do 31.03.2024 roku.

Zgodnie z paragrafem 10.1 Podstawowych Warunków Emisji Obligacji (Prospekt Emisyjny 2023), Zarząd Spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji Obligacji Serii PPZ1, PPZ1B na dzień 31.03.2024 roku, za okres od 01.01.2024 roku do 31.03.2024 roku.

W okresie od 01.01.2024 roku do 31.03.2024 roku, Emitent nie wydatkował żadnych kwot pochodzących z emisji Obligacji Serii PPZ1, PPZ1B.

Zgodnie z pkt. 12.5 Podstawowych Warunków Emisji Obligacji Ghelamco Invest sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii PPZ1, PPZ1B w wysokości nieprzekraczającej 30% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii PPZ1, PPZ1B. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii PPZ1, PPZ1B w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

Na dzień 31.03.2024 roku Emitent dysponował kwotą 6.626.325,71 zł uzyskaną z emisji Obligacji Serii PPZ1, PPZ1B.

Zarząd Spółki niniejszym oświadcza, że Spółka wykonuje swoje zobowiązania określone w Warunkach Emisji zgodnie z Warunkami Emisji.

  1. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PPZ2 - emisja na łączną kwotę 125.000.000 zł, za okres od 12.02.2024 roku do 31.03.2024 roku.

Zgodnie z paragrafem 10.1 Podstawowych Warunków Emisji Obligacji (Prospekt Emisyjny 2023), Zarząd Spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji Obligacji Serii PPZ2 na dzień 31.03.2024 roku, za okres od 12.02.2024 roku do 31.03.2024 roku.

W okresie od 12.02.2024 roku do 31.03.2024 roku, Emitent wydatkował kwotę w łącznej wysokości 92.751.514,18 zł, przeznaczając ją na (i) bieżącą realizację projektów, (ii) pokrycie kosztów dotyczących emisji obligacji. Szczegółowe zestawienie wydatków zostało wskazane w załączniku nr 1 do niniejszego raportu.

Zgodnie z pkt. 12.5 Podstawowych Warunków Emisji Obligacji Ghelamco Invest sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii PPZ2 w wysokości nieprzekraczającej 30% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii PPZ2. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii PPZ2 w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

Na dzień 31.03.2024 roku Emitent dysponował kwotą 22.888.522,29 zł uzyskaną z emisji Obligacji Serii PPZ2.

Zarząd Spółki niniejszym oświadcza, że Spółka wykonuje swoje zobowiązania określone w Warunkach Emisji zgodnie z Warunkami Emisji.

Załączniki:

Załącznik nr 1 - Raport z Wykorzystania środków z Emisji Obligacji Serii PT, PU1, PU2, PU3, PW1, PW2, PW3, PZ1, PZ2, PZ3, PZ4, PZ5, PZ6, PPZ1, PPZ1B, PPZ2 z opisem przeznaczenia środków.

Załącznik nr 2 – Szczegółowy Raport z Wykorzystania środków z Emisji Obligacji Serii PT, PU1, PU2, PU3, PW1, PW2, PW3, PZ1, PZ2, PZ3, PZ4, PZ5, PZ6, PPZ1, PPZ1B, PPZ2 ze wskazaniem współczynnika zaangażowania w daną Spółkę Projektową.

Raport sporządzono na podstawie: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014 r. str. 1 z późn. zm.).

Zarząd Ghelamco Invest sp. z o. o.

Top