Investor relations

Raport nr 38-2021 z wykorzystania środków z Emisji Obligacji Serii, PG, PI, PK, PL, PM, PN, PO, PP, PR, PQ, PS, PT, PPM, PPN, PPO, PPR, PPS, PPP (PPP1, PPP2, PPP3, PPP4), PU (PU1, PU2, PU3) oraz PW1 za III kwartał 2021 roku

29-10-2021

 1. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PG - emisja na łączną kwotę 147 854 000 zł za okres od 01.07.2021 roku do 30.09.2021 roku.

Zgodnie z paragrafem 19.3 Waru nków Emisji Obligacji, Zarząd Spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji Obligacji Serii PG na dzień 30.09.2021 roku, za okres od 01.07.2021 roku do 30.09.2021 roku.

W okresie od 01.07.2021 roku do 30.09.2021 roku, Emitent wydatkował łączną kwotę w wysokości 3.884.285,76 zł, przeznaczając ją na: (i) pożyczki udzielone Spółkom Projektowym (ii) na wypłatę odsetek oraz (iii) zwrot środków otrzymanych na częściowy wykup Obligacji. Szczegółowe zestawienie wydatków zostało wskazane w załączniku 1 do niniejszego raportu.

Zgodnie z pkt. 9.5 Warunków Emisji Obligacji Serii PG, Ghelamco Invest sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii PG w wysokości nieprzekraczającej 30% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii PG. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii PG w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

Zgodnie z informacją uzyskaną od Agenta Emisji, kwota 3.099.285,76 zł depozytu została zwolniona w związku z płatnością odsetek od Obligacji.

Na dzień 30.09.2021 roku Emitent dysponował kwotą 1.444.417,11 zł uzyskaną z emisji Obligacji Serii PG.

Zarząd Spółki niniejszym oświadcza, że Spółka wykonuje swoje zobowiązania określone w Warunkach Emisji zgodnie z Warunkami Emisji.

 1. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PI - emisja na łączną kwotę 20 000 000 zł, za okres od 01.07.2021 roku do 30.09.2021 roku.

Zgodnie z paragrafem 19.3 Warunków Emisji Obligacji, Zarząd Spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji Obligacji Serii PI na dzień 30.09.2021 roku, za okres od 01.07.2021 roku do 30.09.2021 roku.

W okresie od 01.07.2021 roku do 30.09.2021 roku, Emitent wydatkował kwotę w wysokości 2.800.000,00 zł, przeznaczając ją na pożyczki udzielone Spółkom Projektowym. Szczegółowe zestawienie wydatków zostało wskazane w załączniku 1 do niniejszego raportu.

Zgodnie z pkt. 9.5 Warunków Emisji Obligacji Serii PI, Ghelamco Invest sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii PI w wysokości nieprzekraczającej 30% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii PI. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii PI w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

Zgodnie z informacją uzyskaną od Agenta Emisji, kwota 368.301,90 zł została przeznaczona na aktualizację kwoty depozytu na zabezpieczenie płatności odsetek od Obligacji Serii PI w najbliższych okresach odsetkowych.

Na dzień 30.09.2021 roku Emitent nie dysponował środkami z emisji Obligacji Serii PI.

Zarząd Spółki niniejszym oświadcza, że Spółka wykonuje swoje zobowiązania określone w Warunkach Emisji zgodnie z Warunkami Emisji.

 1. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PK - emisja na łączną kwotę 140 000 000 zł, za okres od 01.07.2021 roku do 30.09.2021 roku.

Zgodnie z paragrafem 19.3 Warunków Emisji Obligacji, Zarząd Spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji Obligacji Serii PK na dzień 30.09.2021 roku, za okres od 01.07.2021 roku do 30.09.2021 roku.

W okresie od 01.07.2021 roku do 30.09.2021 roku, Emitent wydatkował łączną kwotę w wysokości 25.851.652,10 zł, przeznaczając ją na: (i) zwrot środków otrzymanych na częściowy wykup Obligacji oraz (ii) na wypłatę odsetek. Szczegółowe zestawienie wydatków zostało wskazane w załączniku 1 do niniejszego raportu.

Zgodnie z pkt. 9.5 Warunków Emisji Obligacji Serii PK, Ghelamco Invest sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii PK w wysokości nieprzekraczającej 30% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii PK. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii PK w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

Zgodnie z informacją uzyskaną od Agenta Emisji, kwota 826.652,10 zł depozytu została zwolniona w związku z płatnością odsetek od Obligacji Serii PK.

Na dzień 30.09.2021 roku Emitent nie dysponował wolnymi środkami na rachunku obsługi Obligacji Serii PK.

Zarząd Spółki niniejszym oświadcza, że Spółka wykonuje swoje zobowiązania określone w Warunkach Emisji zgodnie z Warunkami Emisji.

 1. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PL - emisja na łączną kwotę 50 000 000 zł, za okres od 01.07.2021 roku do 30.09.2021 roku.

Zgodnie z paragrafem 19.3 Warunków Emisji Obligacji, Zarząd Spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji Obligacji Serii PL na dzień 30.09.2021 roku, za okres od 01.07.2021 roku do 30.09.2021 roku.

W okresie od 01.07.2021 roku do 30.09.2021 roku, Emitent wydatkował kwotę w wysokości 6 621 303,78 zł, przeznaczając ją na (i) zwrot środków otrzymanych na częściowy wykup Obligacji oraz (ii) na wypłatę odsetek. Szczegółowe zestawienie wydatków zostało wskazane w załączniku 1 do niniejszego raportu.

Zgodnie z pkt. 9.5 Warunków Emisji Obligacji Serii PL, Ghelamco Invest sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii PL w wysokości nieprzekraczającej 30% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii PL. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii PL w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

Zgodnie z informacją uzyskaną od Agenta Emisji, kwota 963.676,15 zł depozytu została zwolniona w związku z płatnością odsetek od Obligacji Serii PL.

Na dzień 30.09.2021 roku Emitent dysponował kwotą 12.372,37 zł uzyskaną z emisji Obligacji Serii PL.

Zarząd Spółki niniejszym oświadcza, że Spółka wykonuje swoje zobowiązania określone w Warunkach Emisji zgodnie z Warunkami Emisji.

 1. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PM - emisja na łączną kwotę 30 000 000 zł, za okres od 01.07.2021 roku do 30.09.2021 roku.

Zgodnie z paragrafem 19.3 Warunków Emisji Obligacji, Zarząd Spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji Obligacji Serii PM na dzień 30.09.2021 roku, za okres od 01.07.2021 roku do 30.09.2021 roku.

W okresie od 01.07.2021 roku do 30.09.2021 roku, Emitent wydatkował łączną kwotę w wysokości 669.600,00 zł, przeznaczając ją na wypłatę odsetek.

Zgodnie z informacją uzyskaną od Agenta Emisji, kwota 669.600,00 zł została zwolniona w związku z płatnością odsetek od Obligacji Serii PM, a następnie kwota 680.400,00 zł przeznaczona została na aktualizację kwoty depozytu na zabezpieczenie płatności odsetek od Obligacji Serii PM w najbliższych okresach odsetkowych.

Zgodnie z pkt. 9.5 Warunków Emisji Obligacji Serii PM, Ghelamco Invest sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii PM w wysokości nieprzekraczającej 30% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii PM. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii PM w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

Na dzień 30.09.2021 roku Emitent nie dysponował wolnymi środkami na rachunku obsługi Obligacji Serii PM.

Zarząd Spółki niniejszym oświadcza, że Spółka wykonuje swoje zobowiązania określone w Warunkach Emisji zgodnie z Warunkami Emisji.

 1. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PN - emisja na łączną kwotę 24 756 000 zł, za okres od 01.07.2021 roku do 30.09.2021 roku.

Zgodnie z paragrafem 19.3 Warunków Emisji Obligacji, Zarząd Spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji Obligacji Serii PN na dzień 30.09.2021 roku, za okres od 01.07.2021 roku do 30.09.2021 roku.

W okresie od 01.07.2021 roku do 30.09.2021 roku, Emitent wydatkował łączną kwotę w wysokości 523.537,92 zł, przeznaczając ją na wypłatę odsetek. Szczegółowe zestawienie wydatków zostało wskazane w załączniku 1 do niniejszego raportu.

Zgodnie z pkt. 9.5 Warunków Emisji Obligacji Serii PN, Ghelamco Invest sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii PN w wysokości nieprzekraczającej 30% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii PN. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii PN w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

Zgodnie z informacją uzyskaną od Agenta Emisji, kwota 552.553,92 zł depozytu została zwolniona w związku z płatnością odsetek od Obligacji Serii PN.

Na dzień 30.09.2021 roku Emitent Emitent nie dysponował wolnymi środkami na rachunku obsługi Obligacji Serii PN.

Zarząd Spółki niniejszym oświadcza, że Spółka wykonuje swoje zobowiązania określone w Warunkach Emisji zgodnie z Warunkami Emisji.

 1. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PO - emisja na łączną kwotę 85 000 000 zł, za okres od 01.07.2021 roku do 30.09.2021 roku.

Zgodnie z paragrafem 19.3 Warunków Emisji Obligacji, Zarząd Spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji Obligacji Serii PO na dzień 30.09.2021 roku, za okres od 01.07.2021 roku do 30.09.2021 roku.

W okresie od 01.07.2021 roku do 30.09.2021 roku, Emitent nie wydatkował żadnych środków pochodzących z emisji Obligacji Serii PO.

Zgodnie z pkt. 9.5 Warunków Emisji Obligacji Serii PO, Ghelamco Invest sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii PO w wysokości nieprzekraczającej 30% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii PO. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii PO w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

W okresie od 01.07.2021 roku do 30.09.2021 roku kwota 2.024.700,00 zł została przeznaczona na aktualizację kwoty depozytu na zabezpieczenie płatności odsetek od Obligacji Serii PO w najbliższych okresach odsetkowych.

Na dzień 30.09.2021 roku Emitent dysponował kwotą 4.215.000,00 zł uzyskaną z emisji Obligacji Serii PO.

Zarząd Spółki niniejszym oświadcza, że Spółka wykonuje swoje zobowiązania określone w Warunkach Emisji zgodnie z Warunkami Emisji.

 1. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PP - emisja na łączną kwotę 35 000 000 zł, za okres od 01.07.2021 roku do 30.09.2021 roku.

Zgodnie z paragrafem 19.3 Warunków Emisji Obligacji Zarząd Spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji Obligacji Serii PP na dzień 30.09.2021 roku, za okres od 01.07.2021 roku do 30.09.2021 roku.

W okresie od 01.07.2021 roku do 30.09.2021 roku, Emitent nie wydatkował żadnych środków pochodzących z emisji Obligacji Serii PP.

Zgodnie z pkt. 9.5 Warunków Emisji Obligacji Serii PP, Ghelamco Invest sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii PP w wysokości nieprzekraczającej 30% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii PP. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii PP w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

W okresie od 01.07.2021 roku do 30.09.2021 roku kwota 807.100,00 zł została przeznaczona na aktualizację kwoty depozytu na zabezpieczenie płatności odsetek od Obligacji Serii PP w najbliższych okresach odsetkowych.

Na dzień 30.09.2021 roku Emitent nie dysponował wolnymi środkami na rachunku obsługi Obligacji Serii PP.

Zarząd Spółki niniejszym oświadcza, że Spółka wykonuje swoje zobowiązania określone w Warunkach Emisji zgodnie z Warunkami Emisji.

 1. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PR - emisja na łączną kwotę 30 000 000 zł, za okres od 01.07.2021 roku do 30.09.2021 roku.

Zgodnie z paragrafem 19.3 Podstawowych Warunków Emisji Obligacji Zarząd Spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji Obligacji Serii PR na dzień 30.09.2021 roku, za okres od 01.07.2021 roku do 30.09.2021 roku.

W okresie od 01.07.2021 roku do 30.09.2021 roku, Emitent nie wydatkował żadnych środków pochodzących z emisji Obligacji Serii PR.

Zgodnie z pkt. 9.5 Podstawowych Warunków Emisji Obligacji, Ghelamco Invest sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii PR w wysokości nieprzekraczającej 30% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii PR. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii PR w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

W okresie od 01.07.2021 roku do 30.09.2021 roku kwota 714.600,00 zł została przeznaczona na aktualizację kwoty depozytu na zabezpieczenie płatności odsetek od Obligacji Serii PR w najbliższych okresach odsetkowych.

Na dzień 30.09.2021 roku Emitent nie dysponował wolnymi środkami na rachunku obsługi Obligacji Serii PR.

Zarząd Spółki niniejszym oświadcza, że Spółka wykonuje swoje zobowiązania określone w Warunkach Emisji zgodnie z Warunkami Emisji.

 1. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PQ - emisja na łączną kwotę 14 889 000 zł, za okres od 01.07.2021 roku do 30.09.2021 roku.

Zgodnie z paragrafem 19.3 Podstawowych Warunków Emisji Obligacji, Zarząd Spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji Obligacji Serii PQ na dzień 30.09.2021 roku, za okres od 01.07.2021 roku do 30.09.2021 roku.

W okresie od 01.07.2021 roku do 30.09.2021 roku, Emitent nie wydatkował żadnych środków pochodzących z emisji Obligacji Serii PQ.

Zgodnie z pkt. 9.5 Podstawowych Warunków Emisji Obligacji, Ghelamco Invest sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii PQ w wysokości nieprzekraczającej 30% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii PQ. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii PQ w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

W okresie od 01.07.2021 roku do 30.09.2021 roku kwota 343.340.34 zł została przeznaczona na aktualizację kwoty depozytu na zabezpieczenie płatności odsetek od Obligacji Serii PQ w najbliższych okresach odsetkowych.

Na dzień 30.09.2021 roku Emitent nie dysponował wolnymi środkami na rachunku obsługi Obligacji Serii PQ.

Zarząd Spółki niniejszym oświadcza, że Spółka wykonuje swoje zobowiązania określone w Warunkach Emisji zgodnie z Warunkami Emisji.

 1. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PS - emisja na łączną kwotę 50 000 000 zł, za okres od 01.07.2021 roku do 30.09.2021 roku.

Zgodnie z paragrafem 19.3 Warunków Emisji Obligacji Zarząd Spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji Obligacji Serii PS na dzień 30.09.2021 roku, za okres od 01.07.2021 roku do 30.09.2021 roku.

W okresie od 01.07.2021 roku do 30.09.2021 roku, Emitent wydatkował łączną kwotę w wysokości 1.323.500,00 zł, przeznaczając ją na wypłatę odsetek. Szczegółowe zestawienie wydatków zostało wskazane w załączniku 1 do niniejszego raportu.

Zgodnie z pkt. 9.5 Warunków Emisji Obligacji, Ghelamco Invest sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii PS w wysokości nieprzekraczającej 30% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii PS. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii PS w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

Zgodnie z informacją uzyskaną od Agenta Emisji, kwota 1.323.500,00 zł depozytu została zwolniona w związku z płatnością odsetek od Obligacji Serii PS.

Na dzień 30.09.2021 roku Emitent dysponował kwotą 1.621.000,00 zł uzyskaną z emisji Obligacji Serii PS.

Zarząd Spółki niniejszym oświadcza, że Spółka wykonuje swoje zobowiązania określone w Warunkach Emisji zgodnie z Warunkami Emisji

 1. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PT - emisja na łączną kwotę 45 000 000 zł, za okres od 01.07.2021 roku do 30.09.2021 roku.

Zgodnie z paragrafem 19.3 Warunków Emisji Obligacji Zarząd Spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji Obligacji Serii PT na dzień 30.09.2021 roku, za okres od 01.07.2021 roku do 30.09.2021 roku.

W okresie od 01.07.2021 roku do 30.09.2021 roku, Emitent nie wydatkował żadnych środków pochodzących z emisji Obligacji Serii PT.

Zgodnie z pkt. 9.5 Warunków Emisji Obligacji, Ghelamco Invest sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii PT w wysokości nieprzekraczającej 30% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii PT. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii PT w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

W okresie od 01.07.2021 roku do 30.09.2021 roku kwota 1.184.400,00 zł została przeznaczona na aktualizację kwoty depozytu na zabezpieczenie płatności odsetek od Obligacji Serii PT w najbliższych okresach odsetkowych.

Na dzień 30.09.2021 roku Emitent dysponował kwotą 5.950.000,00 zł uzyskaną z emisji Obligacji Serii PT.

Zarząd Spółki niniejszym oświadcza, że Spółka wykonuje swoje zobowiązania określone w Warunkach Emisji zgodnie z Warunkami Emisji.

 1. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PPM - emisja na łączną kwotę 35 000 000 zł, za okres od 01.07.2021 roku do 30.09.2021 roku.

Zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji Serii PPM, w dniu 29.09.2021 roku Emitent dokonał wcześniejszego wykupu 350.000 (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy) sztuk Obligacji Serii PPM (oznaczonych kodem ISIN: PLGHLMC00321), o wartości nominalnej 100 zł (słownie: sto złotych) każda, o łącznej wartości nominalnej 35.000.000 zł (słownie: trzydzieści pięć milionów złotych).

 1. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PPN - emisja na łączną kwotę 25 000 000 zł, za okres od 01.07.2021 roku do 30.09.2021 roku.

Zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji Serii PPN, w dniu 29.09.2021 roku Emitent dokonał wcześniejszego wykupu 250.000 (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy) sztuk Obligacji Serii PPN (oznaczonych kodem ISIN: PLGHLMC00388), o wartości nominalnej 100 zł (słownie: sto złotych) każda, o łącznej wartości nominalnej 25.000.000 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów złotych).

 1. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PPO - emisja na łączną kwotę 50 000 000 zł, za okres od 01.07.2021 roku do 30.09.2021 roku.

Zgodnie z paragrafem 10.1 Podstawowych Warunków Emisji Obligacji (Prospekt Emisyjny 2020), Zarząd Spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji Obligacji Serii PPO na dzień 30.09.2021 roku, za okres od 01.07.2021 roku do 30.09.2021 roku.

W okresie od 01.07.2021 roku do 30.09.2021 roku, Emitent nie wydatkował żadnych środków pochodzących z emisji Obligacji Serii PPO.

Zgodnie z pkt. 12.5 Podstawowych Warunków Emisji Obligacji, Ghelamco Invest sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii PPO w wysokości nieprzekraczającej 30% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii PPO. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii PPO w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

Na dzień 30.09.2021 roku Emitent dysponował kwotą 590.000,00 zł uzyskaną z emisji Obligacji Serii PT.

Zarząd Spółki niniejszym oświadcza, że Spółka wykonuje swoje zobowiązania określone w Warunkach Emisji zgodnie z Warunkami Emisji.

 1. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PPR - emisja na łączną kwotę 40 000 000 zł, za okres od 01.07.2021 roku do 30.09.2021 roku.

Zgodnie z paragrafem 10.1 Podstawowych Warunków Emisji Obligacji (Prospekt Emisyjny 2020), Zarząd Spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji Obligacji Serii PPR na dzień 30.09.2021 roku, za okres od 01.07.2021 do 30.09.2021 roku.

W okresie od 01.07.2021 do 30.09.2021 roku, Emitent wydatkował łączną kwotę w wysokości 1.040.000,00 zł, przeznaczając ją na wypłatę odsetek. Szczegółowe zestawienie wydatków zostało wskazane w załączniku 1 do niniejszego raportu.

Zgodnie z pkt. 12.5 Podstawowych Warunków Emisji Obligacji, Ghelamco Invest sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii PPR w wysokości nieprzekraczającej 30% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii PPR. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii PPR w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

Na dzień 30.09.2021 roku Emitent nie dysponował wolnymi środkami na rachunku obsługi Obligacji Serii PPR.

Zarząd Spółki niniejszym oświadcza, że Spółka wykonuje swoje zobowiązania określone w Warunkach Emisji zgodnie z Warunkami Emisji.

 1. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PPS - emisja na łączną kwotę 55 000 000 zł, za okres od 01.07.2021 roku do 30.09.2021 roku.

Zgodnie z paragrafem 10.1 Podstawowych Warunków Emisji Obligacji (Prospekt Emisyjny 2020), Zarząd Spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji Obligacji Serii PPS na dzień 30.09.2021 roku, za okres od 01.07.2021 roku do 30.09.2021 roku.

W okresie od 01.07.2021 roku do 30.09.2021 roku, Emitent wydatkował łączną kwotę w wysokości 1.501.500,00 zł, przeznaczając ją na wypłatę odsetek. Szczegółowe zestawienie wydatków zostało wskazane w załączniku 1 do niniejszego raportu.

Zgodnie z pkt. 12.5 Podstawowych Warunków Emisji Obligacji, Ghelamco Invest sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii PPS w wysokości nieprzekraczającej 30% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii PPS. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii PPS w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

Na dzień 30.09.2021 roku Emitent nie dysponował wolnymi środkami na rachunku obsługi Obligacji Serii PPS.

Zarząd Spółki niniejszym oświadcza, że Spółka wykonuje swoje zobowiązania określone w Warunkach Emisji zgodnie z Warunkami Emisji.

 1. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PPP (obejmującej łącznie serie PPP1, PPP2, PPP3 i PPP4 posiadające ten sam numer ISIN w celu ich asymilacji) - emisja na łączną kwotę 205 000 000 zł, za okres od 01.07.2021 do 30.09.2021 roku.

Zgodnie z paragrafem 10.1 Podstawowych Warunków Emisji Obligacji (Prospekt Emisyjny 2020), Zarząd Spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji Obligacji Serii PPP na dzień 30.09.2021 roku, za okres od 01.07.2021 do 30.09.2021 roku.

W okresie od 01.07.2021 do 30.09.2021 roku, Emitent wydatkował kwotę w wysokości 46.011.000,00 zł, przeznaczając ją na: (i) pożyczki udzielone Spółkom Projektowym, (ii) wypłatę odsetek oraz (iii) wcześniejsze wykupy obligacji serii PPM oraz PPN, które nastąpiły w dniu 29.09.2021 roku. Szczegółowe zestawienie wydatków zostało wskazane w załączniku 1 do niniejszego raportu.

Zgodnie z pkt. 12.5 Podstawowych Warunków Emisji Obligacji, Ghelamco Invest sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii PPP w wysokości nieprzekraczającej 30% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii PPP. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii PPP w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

Na dzień 30.09.2021 roku Emitent dysponował kwotą 51.930.000,00 zł uzyskaną z emisji Obligacji Serii PPP.

Zarząd Spółki niniejszym oświadcza, że Spółka wykonuje swoje zobowiązania określone w Warunkach Emisji zgodnie z Warunkami Emisji.

 1. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PU1, PU2 i PU3 (posiadające ten sam numer ISIN w celu ich asymilacji) - emisja na łączną kwotę 400 000 000 zł, za okres od 01.07.2021 do 30.09.2021 roku.

Zgodnie z paragrafem 19.3 Warunków Emisji Obligacji, Zarząd Spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji Obligacji Serii PU1, PU2 i PU3 na dzień 30.09.2021 roku, za okres od 01.07.2021 roku do 30.09.2021 roku.

W okresie od 01.07.2021 do 30.09.2021 roku, Emitent wydatkował łączną kwotę w wysokości 34.695.843,58 zł, przeznaczając ją na: (i) koszty emisji i administracji, (ii) wcześniejsze wykupy obligacji serii PPM i PPN, które nastąpiły w dniu 29.09.2021 roku, oraz (iii) pożyczki udzielone Spółkom Projektowym. Szczegółowe zestawienie wydatków zostało wskazane w załączniku 1 do niniejszego raportu.

Zgodnie z pkt. 9.5 Warunków Emisji Obligacji PU1, PU2 i PU3, Ghelamco Invest sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii PU1, PU2 i PU3 w wysokości nieprzekraczającej 30% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii PU1, PU2 i PU3. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii PU1, PU2 i PU3 w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

W okresie od 01.07.2021 roku do 30.09.2021 roku kwota 10.528.000,00 zł została przeznaczona na aktualizację kwoty depozytu na zabezpieczenie płatności odsetek od Obligacji Serii PU1, PU2 i PU3 w najbliższych okresach odsetkowych.

Na dzień 30.09.2021 roku Emitent dysponował kwotą 13.349.515,80 zł uzyskaną z emisji Obligacji Serii PU1, PU2 i PU3.

Zarząd Spółki niniejszym oświadcza, że Spółka wykonuje swoje zobowiązania określone w Warunkach Emisji zgodnie z Warunkami Emisji.

 1. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PW1 - emisja na łączną kwotę 30 000 000 zł, za okres od 01.07.2021 do 30.09.2021 roku.

Zgodnie z paragrafem 19.3 Warunków Emisji Obligacji, Zarząd Spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji Obligacji Serii PW1 na dzień 30.09.2021 roku, za okres od 01.07.2021 roku do 30.09.2021 roku.

W okresie od 01.07.2021 do 30.09.2021 roku, Emitent wydatkował łączną kwotę w wysokości 13.777.710,13 zł, przeznaczając ją na: (i) koszty emisji i administracji, (ii) wcześniejsze wykupy obligacji serii PPM i PPN, które nastąpiły w dniu 29.09.2021 roku oraz (iii) pożyczki udzielone Spółkom Projektowym. Szczegółowe zestawienie wydatków zostało wskazane w załączniku 1 do niniejszego raportu.

Zgodnie z pkt. 9.5 Warunków Emisji Obligacji PW1, Ghelamco Invest sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii PW1 w wysokości nieprzekraczającej 30% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii PW1. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii PW1 w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

W okresie od 01.07.2021 roku do 30.09.2021 roku kwota 794.100,00 zł została przeznaczona na aktualizację kwoty depozytu na zabezpieczenie płatności odsetek od Obligacji Serii PW1 w najbliższych okresach odsetkowych.

Na dzień 30.09.2021 roku Emitent dysponował kwotą 15.259.468,21 zł uzyskaną z emisji Obligacji Serii PW1.

Zarząd Spółki niniejszym oświadcza, że Spółka wykonuje swoje zobowiązania określone w Warunkach Emisji zgodnie z Warunkami Emisji.

Załączniki:

Załącznik nr 1 - Raport z Wykorzystania środków z Emisji Obligacji Serii PG, PI, PL, PK, PN, PM, PPP (PPP1, PPP2, PPP3, PPP4), PPR, PPS, PS, PU (PU1, PU2, PU3) oraz PW1 z opisem przeznaczenia środków.

Załącznik nr 2 – Szczegółowy Raport z Wykorzystania środków z Emisji Obligacji Serii PG, PI, PK, PL, PM, PN, PPO, PO, PP, PR, PQ, PPP (PPP1, PPP2, PPP3, PPP4), PPR, PPS, PS, PT, PU (PU1, PU2,PU3) oraz PW1 ze wskazaniem współczynnika zaangażowania w daną Spółkę Projektową.

Raport sporządzono na podstawie: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014 r. str. 1 z późn. zm.).

Zarząd Ghelamco Invest sp. z o. o.

Top